Bang Neaw 的普吉岛地下电缆建设开始

普吉镇——

普吉镇 Bang Naew 普吉路的一项大型地下电缆建设项目已经开工。

普吉市市长 Saroj Angkanapilart 先生告诉 The Phuket Express,“地下电缆工程从 Bang Neaw 十字路口到 Soi Kor Pai。 工作从今天开始,7 月 XNUMX 日th 从晚上 8:00 到凌晨 5:00,直到施工结束。 在这些时间工作对驾车者的影响较小。”

“但是,我们要求驾车者在施工期间避免使用道路。 对于给您带来的任何不便,我们深表歉意,”Saroj 先生补充道。

没有给出施工完成的具体日期。

********************************

#7กุมภาพันธ์2566เริ่มปรับปรุงระบบเป็นเคเบิ้ลดินถนนภูเก็ตตั้งสี่สี่แยกบางเหนียวซอยกอซอยกอไผ่
****
จังหวัดภูเก็ตการส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเทศบาลภูเก็ตจะดำเนินการการปรับปรุงระบบระบบไฟฟ้าเป็นเป็นเป็นเคเบิ้ลเคเบิ้ลเคเบิ้ลใต้ใต้ดินดิน 📌

บริเวณถนนแต่สี่บางเหนียวเหนียวซอยกอไผ่โดยจะเริ่มดำเนินการการตั้งตั้งแต่แต่แต่แต่วันวันวันที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เพื่อความการสัญจรสัญจรสัญจรไปขอให้ได้โปรดหลีกเลี่ยงเส้นกล่าวกล่าวกล่าว
การดำเนินอาจทำเกิดความในการชีวิตประจำวันของของประชาชนในพื้นที่จึงจึงขออภัยในความความไม่ไม่ไม่นี้

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

不要忘记订阅我们的时事通讯,并通过一封无垃圾邮件的每日电子邮件将我们所有的新闻发送给您点击这里! 或者,在下面输入您的电子邮件!

帮助支持 2023 年的普吉快车!

您的泰国之旅需要医疗或旅行保险吗? 我们可以提供帮助!

Goong Nang是一名新闻翻译,曾在泰国多家新闻机构专业工作多年,并与《芭堤雅新闻》合作三年多。 主要专注于普吉岛、芭堤雅的当地新闻以及国家新闻,重点是泰语到英语的翻译,并在记者和英语作家之间充当中介。 最初来自 Nakhon Si Thammarat,但住在普吉岛和甲米,除非在三者之间通勤。